Specialisaties binnen onze praktijk – Den Haag

Specialisaties binnen onze praktijk

Specialisaties binnen onze praktijk

Fysiotherapie

Klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uiteenlopend:

– pijn
– krachtsvermindering
– ademhalingsproblemen
– zwelling en beperkingen in het bewegen.
– De aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden, door veroudering of door een ongeval.

Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld.

Fysiotherapie is een behandeling aan het lichaam, voorheen op voorschrift van een arts of specialist maar sinds 2006 vrij toegankelijk. Een behandeling kan ook een begeleidend karakter hebben. Daarbij begeleidt de fysiotherapeut de patiënt in een bepaald revalidatieproces of geeft daarin adviezen.

De behandeling kan verschillende vormen omvatten. Een van de bekendste is: massage. Hierbij wordt door verschillende handgrepen een therapeutisch doel bereikt. Dat doel kan zijn: pijnvermindering, spierontspanning en verbetering van de doorbloeding.

Daarnaast bestaat fysiotherapie uit oefentherapie of bewegingstherapie. Vroeger bekend onder heilgymnastiek. Ook met oefentherapie zijn verschillende doelen te bereiken, zoals: versterken van spieren, beweeglijk maken van gewrichten en verbetering van de algemene conditie. Een onderdeel van oefentherapie is ook houdingstherapie, ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen.

Specialisaties binnen de fysiotherapie zijn manuele therapie, kinderfysiotherapie en bekkenfysiotherapie.

Buiten de bovenstaande behandelingen maakt de fysiotherapeut ook gebruik van apparatuur. De apparatuur bestaat uit ultra geluid en stroomapparaten.
De bekkenfysiotherapie gebruikt ook biofeedback-apparatuur.

Fysiotherapie kan toegepast worden bij verschillende klachten. Een belangrijke groep vormen de klachten van het bewegingsapparaat, zoals rug- en nekpijn en problemen met de gewrichten. De pijn kan variëren van mensen die vrijwel invalide zijn tot topsporters die door een blessure niet optimaal kunnen presteren. Daarnaast speelt fysiotherapie een belangrijke rol bij de revalidatie na ongelukken of ziekte.

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie richt zich op de behandeling en preventie van klachten in het gehele buik-, bekken- en lage ruggebied bij vrouwen, mannen, kinderen en ouderen. Speciale doelgroepen zijn de zwangeren of pas bevallen vrouwen.
Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken leidt zo snel tot een klacht in de bekkenbodem en omgekeerd.U kunt hierbij denken aan klachten zoals urineverlies, verhoogde aandrang om te plassen, buikpijn, obstipatie, ontlastingverlies, windjesverlies, verzakkingen, pijn bij vrijen en bekkenpijn.

De spieren in de lage rug, buik en bekken spelen een belangrijke rol bij houding en beweging. Daarbij hebben de bekkenbodemspieren een belangrijke taak bij plassen, vrijen en ontlasten. De spieren kunnen te zwak zijn of juist te gespannen of ze worden niet op het juiste moment goed gebruikt. Niet iedereen voelt deze spieren waardoor bewuste controle soms niet mogelijk lijkt.

De bekkenfysiotherapeut kan u helpen de controle hierover te herwinnen en zo de klachten verminderen.

Onderzoek en behandeling

De behandeling begint met het in kaart brengen van uw klacht door een vraaggesprek en een onderzoek. Er wordt een aantal testen gedaan waarbij wordt gekeken naar het functioneren van uw bekken, bekkenbanden en bekkenbodemspieren.
Afhankelijk van de uitslag van de testen wordt u gevraagd verder inwendig onderzoek te laten doen, waarvoor uw toestemming zal worden gevraagd.
Een inwendig onderzoek geeft meer informatie over het aanspannen, ontspannen en de kracht van de bekkenbodemspieren ten opzichte van een uitwendig onderzoek.
Dit inwendig onderzoek kan op een van de volgende manieren gebeuren:

– manueel
– door middel van biofeedback
– met behulp van een (vaginale of) rectale ballon.

Over het algemeen is dit onderzoek volkomen pijnloos. Mocht u toch pijn of een vervelend gevoel ervaren dan kan er op ieder moment gestopt worden.

Manueel

De bekkenfysiotherapeut beoordeelt de kracht en de spanning van de bekkenbodemspieren met 1 of 2 vingers via de vagina of 1 vinger in de anus.

Biofeedback

Door middel van het vaginaal of anaal inbrengen van een zogenaamde probe, kan met behulp van biofeedback-apparatuur op een beeldscherm zichtbaar gemaakt worden hoe de bekkenbodem functioneert. De therapeut laat u dan oefeningen doen met de bekkenbodem, bijvoorbeeld aan- en ontspannen van deze spieren.
Op deze manier kan ook met behulp van electrostimulatie geleerd worden hoe het voelt als die spieren goed aanspannen, zodat u het op den duur weer zelf kunt aanspannen.

Rectale ballon

Wanneer u last heeft van obstipatie of incontinentie voor ontlasting, kan onderzoek met een rectale ballon uitkomst bieden. Hierbij wordt een lege ballon in de anus aangebracht en opgeblazen door een met lucht gevulde spuit. Zo wordt de aanwezigheid van ontlasting nagebootst.
Dit geeft informatie over de gevoeligheid van de darm en op deze manier kan geoefend worden in het beter leren ophouden in geval van incontinentie-klachten.

Manuele therapie

De theorie:

De manuele therapie volgens de methode v.d. Bijl gaat uit van het gegeven dat ieder individu uniek is en dus ook individueel verschillend beweegt. Om vast te stellen welk uniek bewegingspatroon een patient heeft, wordt een onderzoek verricht naar de asymmetrie van houding en beweging welk in elk individu te herkennen is : een been is langer dan de ander, een voet is groter, men is linkshandig of rechts- handig…etcetera.

Indien een persoon kan bewegen (functioneren ) passend bij zijn/haar bewegings-voorkeur en lichaams-asymmetrie, zal dit niet tot klachten leiden. Omgekeerd zal een patiënt met klachten aan het bewegingsapparaat beperkt worden/zijn in zijn bewegingsvoorkeur.

Dit is niet noodzakelijk een beperking op de locatie van de klacht :Een stijve enkel (na een verstuiking ) vraagt om een aangepast bewegingspatroon. Indien nu dit nieuwe bewegingspatroon bewegingen vraagt van bijvoorbeeld een rug of nek, welke ter plekke niet mogelijk zijn, zal dit kunnen leiden tot (pijn-)klachten.Deze beperkingen kunnen in een verder verleden zijn ontstaan en dus soms moeilijk te traceren.

De manuele therapie heeft daarom een onderzoeksmethode ontwikkeld gebaseerd op de individuele bewegingsvoorkeur en de aanpassingen hierop van het lichaam: de asymmetrie van houding en beweging (als functionele aanpassing) wordt in kaart gebracht en vormt de basis voor de behandeling. De manuele therapie streeft niet naar een correctie van de asymmetrie, maar naar herstel van het evenwicht tussen de vorm en het functioneren.

De behandeling:

Na analyse van de houdings- en bewegings-asymmetrie en een inventarisatie van de klachten aan het bewegingsapparaat volgt een behandeling van nagenoeg alle gewrichten in het lichaam.Het evenwicht tussen de vorm en het functioneren van het bewegingsapparaat kan worden hersteld door in elk gewricht de geanalyseerde voorkeursbeweging uit te voeren. De gebruikte kracht is dermate zacht dat men wel spreekt van de eggshell-therapie: een eierschaal zal niet breken.

Een behandeling duurt 30-60 minuten en vindt gemiddeld eens per 1-2 weken plaats. De patiënt(e) draagt tijdens de behandeling alleen ondergoed (geen corset, bodystocking e.d.) zodat ook de wervelkolom goed bereikbaar is. De zorgverzekeraars vergoeden tussen de maximaal 9 behandelingen (afhankelijk van de polis ). De vergoedingen door de particuliere verzekeringen verschillen per polis. Raadpleeg uw verzekering of tussen persoon

Dry needling

Klik hier voor informatie over Dry Needling.

 

Etalagebenen

Wat zijn etalagebenen?

Etalagebenen (Claudicatio intermittens) uit zich in de vorm van krampende pijn in uw voet, kuit, dijbeen of bil tijdens het lopen. De mate van inspanning waarbij de pijn optreedt, verschilt per persoon. De pijn wordt veroorzaakt door zuurstoftekort in de spieren. Dit tekort komt door een vernauwing in de slagader van het been, waardoor er te weinig bloed, en dus te weinig zuurstof, bij de spier terecht komt. Door even te rusten (stilstaan bij een etalage), kan het zuurstoftekort worden aangevuld en zakt de pijn weg. Daarna kunt u weer verder lopen, maar treden de klachten vaak opnieuw op.

Risicofactoren voor claudicatioklachten zijn onder andere: roken, een hoge bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte, suikerziekte, overgewicht en te weinig beweging.

De pijnklachten kunnen een grote invloed hebben op uw dagelijkse leven. Daarnaast vermindert uw conditie als u door de klachten te weinig beweegt en kunt u last krijgen van koude voeten en verminderde genezing van wondjes aan uw voet of been.

Behandeling

Als u denkt dat u last heeft van etalagebenen, is het verstandig om uw huisarts of fysiotherapeut te raadplegen. De fysiotherapeut kan helpen om u in beweging te houden en de problemen door etalagebenen te verminderen. Dit kan bereikt worden door middel van loop- en krachttraining onder begeleiding van de fysiotherapeut. Daarnaast kan hij advies geven over wat u zelf kunt doen om de klachten te verminderen. Bij ons in de praktijk kunt u hiervoor terecht bij fysiotherapeut Rob Walterbos. Hij heeft zich gespecialiseerd in claudicatioklachten en is aangesloten bij het landelijk netwerk ClaudicatioNet.