Algemene informatie – Den Haag

Algemene informatie

Algemene informatie

Neem bij de eerste afspraak uw verzekeringsgegevens, een identiteitsbewijs, de eventuele verwijzing van de huisarts en een handdoek mee. Als sportkleding gewenst is, zal de fysiotherapeut dit aangeven.
Zorg dat u op de hoogte bent van de vergoedingen voor fysiotherapie door uw verzekeraar. Dit om onaangename verrassingen te voorkomen: behandelingen die niet door uw verzekering worden vergoed moeten door uzelf worden betaald.
Als u ons wilt spreken buiten de behandeling, zowel telefonisch (070-3853243) als aan de balie, kan dit op de hele of halve uren. Indien wij op dat moment de telefoon niet kunnen beantwoorden, kunt u bij de voice-mail uw naam en telefoonnummer inspreken.Wanneer u een specifieke medewerker wenst te spreken, kunt u dit ook aangeven.Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug.
U dient uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren te wijzigen of te annuleren, dit kan zowel telefonisch als per email. De afspraken op maandag kunnen ook in het weekend, telefonisch, worden geannuleerd via onze voice-mail.
Een te laat gewijzigde afspraak wordt bij u zelf in rekening gebracht (100% van het tarief), ongeacht de reden en wordt niet vergoed door uw verzekering.

NZG Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 
De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners (bijvoorbeeld een huisarts, een tandarts of een specialist) zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Geneeskundige behandelingsovereenkomst
Als een hulpverlener u behandelt, heeft u op grond van de WGBO een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te tekenen.
In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en u als patiënt zich aan houden.
Plichten van hulpverleners
Een hulpverlener heeft de plicht u te informeren over:

Informatieverstrekking door hulpverlener
De hulpverlener geeft de informatie over het onderzoek en de behandeling:

Rechten en plichten van patiënten
Als patiënt heeft u onder andere het recht:

U heeft ook een aantal plichten. U moet onder andere de hulpverlener duidelijk en volledig informeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen en zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.