Bekkenfysiotherapie Den Haag

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Onderzoek en behandeling

De behandeling begint met het in kaart brengen van uw klacht door een vraaggesprek en een onderzoek. Er wordt een aantal testen gedaan waarbij wordt gekeken naar het functioneren van uw bekken, bekkenbanden en bekkenbodemspieren.
Afhankelijk van de uitslag van de testen wordt u gevraagd verder inwendig onderzoek te laten doen, waarvoor uw toestemming zal worden gevraagd.

Een inwendig onderzoek geeft meer informatie over het aanspannen, ontspannen en de kracht van de bekkenbodemspieren ten opzichte van een uitwendig onderzoek.
Dit inwendig onderzoek kan op een van de volgende manieren gebeuren:

– manueel
– door middel van biofeedback
– met behulp van een (vaginale of) rectale ballon.

Over het algemeen is dit onderzoek volkomen pijnloos. Mocht u toch pijn of een vervelend gevoel ervaren dan kan er op ieder moment gestopt worden.

Manueel

De bekkenfysiotherapeut beoordeelt de kracht en de spanning van de bekkenbodemspieren met 1 of 2 vingers via de vagina of 1 vinger in de anus.

Biofeedback

Door middel van het vaginaal of anaal inbrengen van een zogenaamde probe, kan met behulp van biofeedback-apparatuur op een beeldscherm zichtbaar gemaakt worden hoe de bekkenbodem functioneert. De therapeut laat u dan oefeningen doen met de bekkenbodem, bijvoorbeeld aan- en ontspannen van deze spieren.
Op deze manier kan ook met behulp van electrostimulatie geleerd worden hoe het voelt als die spieren goed aanspannen, zodat u het op den duur weer zelf kunt aanspannen.

Rectale ballon

Wanneer u last heeft van obstipatie of incontinentie voor ontlasting, kan onderzoek met een rectale ballon uitkomst bieden. Hierbij wordt een lege ballon in de anus aangebracht en opgeblazen door een met lucht gevulde spuit. Zo wordt de aanwezigheid van ontlasting nagebootst.
Dit geeft informatie over de gevoeligheid van de darm en op deze manier kan geoefend worden in het beter leren ophouden in geval van incontinentie-klachten.

Maak een afspraak